ISSN: 2226-1052

Мақсаттар мен міндеттері. «Қайнар» университетінің хабаршысы қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жариялайды. «Қайнар» университеті Хабаршысының мақсаты ұлттық авторлардың жарияланымдық белсенділігін, Қазақстан Республикасының ғылыми ұйымдарының рейтингін және әлемдік ғылыми қоғамдастықтағы ұлттық жарияланымдардың дәйексөз деректері бойынша деңгейін арттыру, сондай-ақ жоғары халықаралық талаптарға сәйкес келетін ғылыми рецензияланатын басылымды құру және дамыту, бұқаралық және ағымдағы ғылыми міндеттер бойынша әртүрлі көзқарастарды қарау, болашаққа мүмкіндіктерді талдау болып табылады. Журнал мынадай негізгі бағыттар бойынша материалдар жариялайды: тарихи, экономикалық, философиялық, филологиялық, заң, педагогикалық, психологиялық және саяси ғылымдар. Бұл туралы толығырақ Мақсаттар мен міндеттері Мақсаттар мен міндеттері бөлімінде қарауға болады.

Басылымның құрылтайшысы: «Қайнар» университеті.

Құрылған жылы: 1997.

Шығару мерзімділігі: жылына 4 рет..

Басылым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Бас редакторы:

Ответственный редактор: Еркинбекова М. А.,

Хабаршының редакциялық алқасына Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Қырғызстан Республикасы, Франция, Германия, АҚШ және Вьетнамның белгілі қазақстандық және шетелдік ғалымдары кіреді.

Журналдың редакциялық алқасы Жарияланым этикасы . туралы ережеге негізделген ұсынылған материалдың жоғары этикалық және кәсіби стандарттарын қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдады. жариялау шарттары мен мақалаларға қойылатын талаптар авторлар үшін бөлімде орналасқан.